Ako triediť odpad z EPS v stavebníctve

Odpad z EPS zo zatepľovania
Viac informácií
Zvyšky odpadu z EPS prírezov
Viac informácií
Odpad z EPS z demolácií
Viac informácií

 

Kam patrí odpad z EPS zo zatepľovania

Odrezky a zvyšky zo zatepľovania nie je dovolené vhadzovať do žltých kontajnerov.  Recyklovať možno iba neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania – odporúčame odstrániť zvyšky betónu, malty, tmelu, stierky a pod.

 

  • Zberný dvor – podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov na zberný dvor sú špecifikované vo VZN príslušnej  obce. (pozrieť mapu)
  • Recyklátori – na základe dohody možno odpad priniesť recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby (pozrieť mapu)
  • Nádoby pred stavebninami – pred niektorými stavebninami sú špeciálne nádoby určené pre neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania. Dávajú ich sem niektorí výrobcovia, odkiaľ ich následne odvezú na ďalšie spracovanie. (pozrieť mapu)
  • Výrobcovia EPS dosiek – niektorí výrobcovia EPS na základe dohody spolupracujú so stavebnými firmami a odoberajú čistý EPS odpad priamo zo stavby na ďalšie spracovanie. Na stavbu poskytnú vrecia, do ktorých možno zvyšky neznečisteného EPS vhadzovať. Po ich naplnení si ich výrobca odvezie. Odvoz odpadu zo stavby môže nahlásiť aj samotný zákazník a dohodnúť sa priamo s výrobcom. V súčasnosti je možné kontaktovať nasledujúcich členov Združenia EPS SR:

         POLYFORM, s.r.o. – www.polyform.sk
         Slovizol, s.r.o – www.slovizol.sk


Kam patria zvyšky odpadu z EPS prírezov

  • Zberný dvor – o podmienkach odovzdávania prírezov na zberný dvor sa treba informovať na web stránke svojej obce alebo na miestnom/obecnom úrade. (pozrieť mapu)

Kam patrí odpad z EPS z demolácií

Na Slovensku sa v súčasnosti  EPS odpad  z demolácií nerecykluje, lebo nie sú dostupné recyklačné technológie.

V zahraničí  však vznikla iniciatíva PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR. Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti. Táto recyklačná technológia umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia. Demonštračný závod na recykláciu stavebného EPS odpadu z demolácií sa začal stavať v Holandsku a v prevádzke by mal byť v roku 2021.

Po úspešnom spustení závodu v Holandsku sa plánuje postaviť v blízkosti Slovenska závod na recykláciu tohto druhu odpadu, ktorý sa bude dať využiť.

O PolyStyreneLoop sa viac dozviete tu: https://polystyreneloop.eu/