Odpad z EPS obalov

Obaly z elektrospotrebičov
Viac informácií
Obaly z potravín
Viac informácií
Ostatné obaly
Viac informácií

 

Obaly z elektrospotrebičov

Vlastnosti expandovaného polystyrénu umožňujú jeho použitie na balenie citlivého tovaru a jeho jednoduchú manipuláciu. Tieto obaly slúžia na balenie spotrebičov, ako sú televízory, chladničky, práčky, počítače, mikrovlnné rúry, rádiá atď.


 

Obaly z potravín

EPS sa používa aj na balenie potravín, ktoré musia byť dobre chránené a izolované, aby sa minimalizovalo riziko ich poškodenia alebo skazenia. Vďaka vlastnostiam expandovaného polystyrénu, ako sú tepelná izolácia, odolnosť proti vlhkosti, stlačeniu a nárazom či schopnosti uchovať vitamín C, sú využívané v potravinárskom priemysle. Niektoré druhy obalov majú certifikát, ktorý deklaruje vhodnosť ich použitia na styk s potravinami. Patria sem obaly na prevoz mäsa, rýb, ovocia, zeleniny, zmrzliny a pod.

Jednorazové obaly z potravín nie sú z EPS!

Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z PSP (polystyrénový papier), na ktoré sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch, sa nevyrábajú z EPS! V potravinárskych aplikáciách sa na výrobu jednorazových nádob používajú expandované polystyrénové fólie alebo polystyrénový papier. Výrobky sa navonok podobajú výrobkom z EPS, avšak tieto sú vyrábané inou technológiou – vytlačovaním kryštálového (číreho) polystyrénu s prídavkom nadúvadla a následným vyfukovaním. Okrem toho majú aj iné vlastnosti.

 


 

Ostatné obaly

Z EPS sa vyrábajú aj ďalšie obaly, ktoré sa využívajú v rôznych oblastiach.  Patria sem obaly pre farmaceutické výrobky, záhradnícke a záhradkárske potreby, kozmetiku či zdravotnícke potreby a pod.