Mapa zberných miest

Európska únia vyvíja čoraz väčší tlak na efektívnejšie využívanie plastov a zníženie ich vplyvov na životné prostredie. Aktívne sa podieľať na plnení tohto záujmu má aj slovenské Združenie EPS SR, ktoré je členom Asociácie európskych výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS). Dobrovoľne sa zaviazali zabezpečiť úplnú obehovosť EPS do roku 2030. Ide o odvážny cieľ, ale združenie už teraz podniká prvé kroky, aby ho bolo možné dosiahnuť. Predpokladá, že v roku 2025 by  mohol podiel recyklácie na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %, a to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu, ako aj stavebného.

Súčasťou plnenia tohto cieľa je spolupráca s neziskovou organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Jedným z výstupov je vytvorenie mapy zberných miest EPS odpadu na Slovensku. Vďaka nej sa dozviete, v ktorých mestách možno odovzdať polystyrén na zbernom dvore, ale aj to, ktoré zberné dvory EPS posielajú ďalej na recykláciu a ktoré nie. Stránka sa bude pravidelne aktualizovať.