Čo robiť s polystyrénovými obalmi z elektrospotrebičov?

Zamysleli ste sa totiž niekedy nad tým, čo robiť s polystyrénovými obalmi z elektrospotrebičov? Riešením je recyklácia.

Elektrospotrebiče patria všeobecne k najpraktickejším darčekom, ktoré sa rok čo rok objavujú pod vianočnými stromčekmi mnohých domácností. Radosť z nich môže byť síce neopísateľná, no minca má aj v tomto prípade dve strany. Zamysleli ste sa totiž niekedy nad tým, čo robiť s polystyrénovými obalmi z elektrospotrebičov? Odpoveďou a zároveň riešením je recyklácia.

Expandovaný polystyrén (EPS) je známy najmä využívaním v rámci zatepľovania budov alebo na prepravu a skladovanie tovaru. Predurčujú ho k tomu nielen jeho výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysoká pevnosť v tlaku a schopnosť tlmiť nárazy, ale aj celá rada ďalších skvelých vlastností – napríklad veľmi nízka hmotnosť.

Expandovaný polystyrén je ideálny na ochranu tovaru

Zaujímavosťou je, že expandovaný polystyrén obsahuje až 98 % vzduchu. Z toho dôvodu sa s ním mimoriadne ľahko manipuluje. Spolu so schopnosťou tlmiť nárazy je tak ideálnym materiálom na ochranu citlivých výrobkov v priebehu dopravy a skladovania. Do tejto kategórie spadajú aj elektrospotrebiče, ako napríklad práčky, sušičky, umývačky riadu, rúry na pečenie, mikrovlnné rúry a podobne. „Obaly z expandovaného polystyrénu dokážu tlmiť nárazy a chrániť tovar pred poškodením. Vďaka nemu sa každý výrobok dostane nepoškodený až priamo na miesto určenia,“ ozrejmuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Nesprávne nakladanie s expandovaným polystyrénom

Pravdou je, že každoročne skončia v nesprávnych zberných nádobách doslova a do písmena kvantá netriedeného odpadu. Zastúpenie má v ňom aj expandovaný polystyrén. „Expandovaný polystyrén je definovaný ako stavebný odpad, ktorý sa nemôže vyhadzovať ani do žltých kontajnerov určených na plasty, ani do nádob na komunálny odpad. Medzi plasty sa môže umiestniť vtedy, ak ide o drobný neznečistený kúsok – napríklad z balenia mobilného telefónu,“ prezrádza Marta Strapková.

Polystyrénové obaly z elektrospotrebičov patria na zberný dvor

Nevyužitý expandovaný polystyrén patrí na zberný dvor. O možnostiach zberu obalov z elektrospotrebičov sa preto treba informovať v každej obci a v každom meste zvlášť. Alternatívu však môžu v rámci správneho nakladania so zvyškami EPS predstavovať aj predajne samotných elektrospotrebičov. „Niektorí predajcovia elektrospotrebičov ponúkajú zber obalov z EPS. Keďže sa dajú veľmi dobre a efektívne recyklovať, môžu byť opätovne zhodnotené,“ informuje Marta Strapková.

EPS ako veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál

Málokto vie, že expandovaný polystyrén je veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál. Čistý polystyrén sa dá, dokonca, recyklovať aj viacnásobne – a to bez zníženia jeho kvality. „Je dôležité, aby boli polystyrénové obaly z elektrospotrebičov odovzdávané na zberný dvor alebo predajcovi čisté, zbavené lepiacej pásky a iných nečistôt. Takto odovzdaný materiál sa dá následne procesom drvenia pripraviť na ďalšie použitie – napríklad ako prímes k iným stavebným materiálom – používa sa na výrobu mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod,“ uzatvára Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.


Späť na články