Odpad z EPS v stavebníctve

Odpad z EPS zo zatepľovania
Viac informácií
Zvyšky odpadu z EPS prírezov
Viac informácií
Odpad z EPS z demolácií
Viac informácií

 

Odpad z EPS zo zatepľovania

V priebehu zatepľovania alebo búracích prác vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu. Tento odpad tvorí buď investor, alebo stavebná firma, ktorá stavebnú činnosť vykonáva (nie výrobca EPS). O takýto odpad, ktorý pri stavbe vznikne, sa musí postarať práve jeho pôvodca. V súčasnosti  platí, že recyklovať odpady treba iba v prípade výstavby, údržby, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií (teda nie v prípade iných stavieb). Hoci triedenie a recyklácia odpadového EPS zo zatepľovania nie je aktuálne povinná, odporúčame jej venovať pozornosť a odpad triediť.

 

 

 


 

Zvyšky odpadu z EPS prírezov

Z EPS blokov sa vyrezávajú nielen dosky rôznych rozmerov určené na zatepľovanie stavieb, ale vyrezať z nich možno aj prírezy rozličných veľkostí a tvarov. Sú vhodné na kreatívne a umelecké účely, ako prepravné obaly, fixačné prvky, dajú sa použiť na izoláciu potrubia či v nábytkárskom priemysle na ochranu nábytku pred poškodením a pod.


Odpad z EPS z demolácií

Po skončení životnosti stavieb sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný odpad. Jeho súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek. Tieto možno následne recyklovať novou technológiou PolyStyreneLoop.