Odpad z EPS v stavebníctve

Odpad z EPS zo zatepľovania
Viac informácií
Zvyšky odpadu z EPS prírezov
Viac informácií
Odpad z EPS z demolácií
Viac informácií

 

Odpad z EPS zo zatepľovania

V priebehu zatepľovania alebo búracích prác vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu. Pôvodcom takéhoto odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie, spravidla investor alebo stavebná firma (nie výrobca EPS). Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií najmenej na 70 % hmotnosti takéto odpadu, i keď iba pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy.

 

 

 


 

Zvyšky odpadu z EPS prírezov

Z EPS blokov sa vyrezávajú nielen dosky rôznych rozmerov určené na zatepľovanie stavieb, ale vyrezať z nich možno aj prírezy rozličných veľkostí a tvarov. Sú vhodné na kreatívne a umelecké účely, ako prepravné obaly, fixačné prvky, dajú sa použiť na izoláciu potrubia či v nábytkárskom priemysle na ochranu nábytku pred poškodením a pod.


Odpad z EPS z demolácií

Po skončení životnosti stavieb sa pristúpi k ich demolácii, pri ktorej vznikne stavebný odpad. Jeho súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek. Tieto možno následne recyklovať novou technológiou PolyStyreneLoop.