Polystyrén je veľmi dobre recyklovateľný materiál

graphical divider

Expandovaný polystyrén (EPS) je veľmi všestranný a výnimočný materiál. Využíva sa nielen v stavebníctve na zateplenie budov, ale aj v oblasti balenia výrobkov a potravín.

Odpad z EPS v stavebníctve

Expandovaný polystyrén má v stavebníctve už dlhé roky pevné miesto a široké možnosti uplatnenia. Jeho vlastnosti ho predurčujú k rôznorodému využitiu na stavbe. Možno ho použiť na zateplenie fasád, základov, podláh i plochých striech.

Viac informácií
Odpad z EPS obalov

Používa sa na ochranu výrobkov počas transportu a proti nežiaducemu pohybu. Pod obalmi rozumieme aj výplň. Patria sem obaly na potraviny, elektrospotrebiče, záhradkárske výrobky atď.

Viac informácií

Vlastnosti EPS

  • výborné tepelnoizolačné vlastnosti: je to dané jeho jemnou bunkovou štruktúrou pozostávajúcou z množstva uzavretých buniek guľatého tvaru, ktoré obsahujú vzduch;
  • vysoká pevnosť v tlaku: zabezpečuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu a umožňuje jeho použitie na terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod.
  • schopnosť tlmiť nárazy: dokáže absorbovať vonkajšie nárazy, takže je ideálnym materiálom na ochranu citlivých výrobkov v priebehu dopravy a skladovania;
  • nízka hmotnosť: obsahuje 98 % vzduchu, čo uľahčuje prepravu výrobkov.  Pri zateplení fasád sa nízka hmotnosť osvedčí aj  ľahkou manipuláciou pri realizácii formou menšieho zaťaženia nosnej konštrukcie;
  • vodoodolný:  materiál neabsorbuje vodu, je odolný proti vlhkosti a nepriaznivé počasie nemá vplyv na kvalitu obalov z EPS či tepelných izolácií;
  • hygienickosť a zdravotná neškodnosť: materiál je  stabilný a zdravotne neškodný, nepodporuje vznik plesní a množenie baktérií. Pri aplikácii EPS na stavbe netreba používať špeciálne ochranné pomôcky. Niektoré druhy obalov majú certifikát, ktorý deklaruje vhodnosť použitia výrobkov na styk s potravinami;
  • veľmi dobrá recyklovateľnosť: čistý polystyrén sa dá viacnásobne recyklovať bez zníženia kvality;
  • jednoduchá manipulácia;
  • odolný proti vetru;
  • rozmerová stálosť.

Recyklácia odpadu z EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov. Málokto však vie, že aj EPS je veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál. V oblasti recyklácie EPS je cieľom dosiahnuť úplné spracovanie odpadov z EPS tak, aby sa životný cyklus výrobkov z EPS celkom uzavrel.

zistiť viac zberné miesta

graphical divider