Nový závod na recykláciu odpadu z EPS z demolácií

V Holandsku sa otvoril nový recyklačný závod, v ktorom sa bude recyklovať stavebný odpad z EPS z demolácií.

Závod PolyStyreneLoop, ktorý bol otvorený 16. júna 2021, umožňuje dať polystyrénu nový život. „Výstavba tohto závodu dokazuje, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton EPS odpadu z demolácií,” vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré je členom družstva PolyStyreneLoop. To zastupuje viac ako 70 spoločností celého hodnotového reťazca z oblasti expandovaného polystyrénu.

Výroba nového materiálu zo stavebného odpadu z EPS

V PolyStyreneLoop sa bude recyklovať EPS pomocou procesu fyzikálnej recyklácie založenej na technológii CreaSolv®. Táto technológia premení stavebný odpad z EPS na nový vysokokvalitný materiál. Všetky druhy nečistôt, ako napríklad stavebné zvyšky, cement i pôvodná prísada HBCD, budú bezpečne odstránené a zhodnotí sa aj cenný bróm. „Veľkou výhodou závodu je, že sa dokáže postarať o recykláciu staršieho odpadu s približne rovnakou potrebou energie, aká je nevyhnutná v prípade mechanickej recyklácie. Energia, ktorá sa na to používa, pochádza výlučne z veterných elektrární,“ zdôrazňuje M. Strapková.

 

PolystyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva

Recyklačný závod v Holandsku demonštruje možnosť nekonečnej recyklácie EPS odpadu. V budúcnosti sa v PolyStyreneLoop plánuje aj recyklácia extrudovaného polystyrénu (XPS). Nový recyklačný závod v Holandsku potvrdzuje technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť nového procesu recyklácie, vďaka ktorému môže byť expandovaný polystyrén s obsahom HBCD plne integrovaný do cirkulárnej ekonomiky. Účelom výstavby PolyStyreneLoop je pripraviť pôdu pre stavbu podobných závodov aj vo zvyšku Európy.


Späť na články