Otázky k zberným miestam

Váš zberný dvor tento odpad nepreberá?
Je Váš zberný dvor uvedený na mape, ale už nezbiera alebo zanikol?

Dajte nám vedieť. Budeme radi, ak sa na nás obrátite, v prípade riešenia jednej z hore uvedených otázok.
Na základe Vášho dotazu, sa budeme snažiť kontaktovať prípadného odberateľa alebo upraviť mapu.


    Späť na články