Video z otvorenia recyklačného závodu PolyStyreneLoop

V Holandsku sa 16. júna 2021 otvoril nový recyklačný závod, v ktorom sa bude recyklovať stavebný odpad z expandovaného polystyrénu (EPS) z demolácií starších budov pomocou technológie CreaSolv®. Táto technológia premení stavebný odpad z EPS na nový vysokokvalitný materiál. Všetky druhy nečistôt, ako napríklad stavebné zvyšky, cement i pôvodná prísada HBCD, budú bezpečne odstránené a zhodnotí sa aj cenný bróm. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton EPS odpadu z demolácií. 


Späť na články