Polystyrén ako udržateľný materiál

Polystyrén je udržateľný pod podmienkou, že odpad z neho správne vytriedime.

Jednou zo slabých stránok stavebnej činnosti je veľké množstvo produkovaného odpadu. To sa týka aj procesu zatepľovania budov a v rámci neho vznikajúceho odpadu. Dobrou správou však je, že odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý vznikne počas zatepľovania, je 100 % recyklovateľný materiál.

Ukončenie stavebných prác znamená čo najrýchlejšie upratanie stavby a kultiváciu okolia. Likvidácia odpadu z EPS sa však niekedy nerobí správne – často ho možno nájsť v žltých kontajneroch či dokonca v komunálnom odpade. Odrezky z expandovaného polystyrénu je však potrebné odniesť na zberný dvor.

Na webovej stránke recyklujempolystyren.sk sa nachádza mapa zberných miest, kde možno odrezky odovzdať. „EPS je 100 % recyklovateľný materiál, preto je veľká škoda, že často končí v odpadoch spolu s ostatnými plastovými výrobkami alebo v komunálnom odpade. To zabraňuje jeho recyklácii, pretože dochádza k jeho znečisteniu,“ vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, a pokračuje: „Dnes sa na Slovensku recykluje približne 30 % odpadu z EPS. Veríme, že v roku 2025 by tento podiel mohol dosiahnuť viac ako 50 %.“ Pred odovzdaním odpadu z EPS je dôležité ho roztriediť. Čistý polystyrén možno hneď recyklovať. Ak ide o znečistený odpad z polystyrénu, z toho treba pred jeho ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako sú betón, tmel, stierky a iné. Potom sa polystyrén podrví a ďalej spracováva.

Efektívna recyklácia EPS odpadu z demolácií vďaka novej technológii

Po skončení životnosti stavieb sa pristupuje k ich demolácii. Počas nej vzniká stavebný odpad, ktorého súčasťou je aj odpad z použitých EPS dosiek. Tento odpad možno následne recyklovať novou technológiou – fyzikálno-chemickou recykláciou PolyStyreneLoop. Výstavbu závodu PolyStyreneLoop v Holandsku v Terneuzene podľa technológie nemeckého Fraunhofer Institutu iniciovala európska asociácia EUMEPS. Táto nová technológia prináša významný posun v otázke recyklácie nielen čistého, ale aj znečisteného EPS z demolácií.


Späť na články